Projekt a realizácia nízkoenergetického domu s rekuperáciou a TČ VV na stiesnenom dopravne exponovanom rožnom pozemku. (projekt 2012)