Polyfunkčný objekt Panorama centrum je predovšetkým dielom architektov z A3A ateliéru. Naša spolupráca spočívala najmä v dozorovaní stavby v riešení dispozíicii, riešení detailov a kolaudácii stavby.