Polyfunkčný obytný súbor v Pezinku. 74 bytov, 8 obchodov